3 Yếu Tố Cốt Lõi Giúp Cha Mẹ Dạy Con Tự Chủ Trong Cuộc Sống

Dạy con tự chủ trong cuộc sống có 3 yếu tố sau: Một là tự chủ cho bản thân; Hai là tự chủ với thiên nhiên, muôn loài và cộng đồng xã hội; Ba là tự chủ với anh em bạn bè, gia đình, nhà trường; ...

Dạy con tự chủ trong cuộc sống có 3 yếu tố sau: Một là tự chủ cho bản thân; Hai là tự chủ với thiên nhiên, muôn loài và cộng đồng xã hội; Ba là tự chủ với anh em bạn bè, gia đình, nhà trường; …

Chia sẻ bài viết này