4 Vòng Tròn Dạy Con

Cái lõi là quan trọng nhất, cách mà chúng ta đào tạo lại là vỏ rất kỹ mà quên mất cái lõi. Kiến thức học rất nhiều, học muốn chết thôi, học 8 tiếng xong ăn thì ăn vội ăn vàng. Rồi lại học tiếp...

Cái lõi là quan trọng nhất, cách mà chúng ta đào tạo lại là vỏ rất kỹ mà quên mất cái lõi. Kiến thức học rất nhiều, học muốn chết thôi, học 8 tiếng xong ăn thì ăn vội ăn vàng. Rồi lại học tiếp…

Chia sẻ bài viết này