6 Giai Đoạn Của Cuộc Đời Để Trở Thành Người Chín Chắn

Tìm về giá trị cuộc đời chính là hành trình tìm về chính mình, vì bản chất trong cuộc đời ai là người khó hiểu nhất? Mình chứ ai! Mình sống với mình 24 giờ mỗi ngày, mình còn không hiểu mình nữa thì ai hiểu mình.

Tìm về giá trị cuộc đời chính là hành trình tìm về chính mình, vì bản chất trong cuộc đời ai là người khó hiểu nhất? Mình chứ ai! Mình sống với mình 24 giờ mỗi ngày, mình còn không hiểu mình nữa thì ai hiểu mình.

Chia sẻ bài viết này