Ai Thực Sự Hiểu Hạnh Phúc Là Gì?

Hệ thống trường Tuệ Đức có câu ghi ở cổng trường đó: Ngôi trường hạnh phúc. Khái niệm hạnh phúc cực kỳ đơn giản của nhà trường " Gieo nhiều hạnh lành gặt nhiều phúc lớn". Như vậy ...

Hệ thống trường Tuệ Đức có câu ghi ở cổng trường đó: Ngôi trường hạnh phúc. Khái niệm hạnh phúc cực kỳ đơn giản của nhà trường ” Gieo nhiều hạnh lành gặt nhiều phúc lớn”. Như vậy …

Chia sẻ bài viết này