Default image

admin

Tôi sẵn sàng nâng cánh ước mơ

Anh có vẻ giống… nhà hiền triết hơn là một doanh nhân. Dường như tâm tư anh dồn vào nghiên cứu khoa học tâm lý nhiều hơn hẳn. Ấy vậy mà sự nghiệp của anh vẫn tiến triển và tiến…