Default image

Thảo Moony

Những đứa con của bạn

“Con cái của chúng ta không phải thật là con của chúng ta. Chúng là con của Cuộc Sống, của ước vọng được chính là Cuộc Sống. Chúng đến qua chúng ta chứ không phải là từ chúng ta. Và…