Bạn Có Biết Ý Nghĩa Thực Sự Của Ngày Sinh Nhật?

Ngày sinh nhật mà các bạn nhận về để hưởng thụ, để thỏa mãn cái lòng tham sự sỹ diện của mình, sự khoe mẽ trên facebook của mình là sinh nhật tệ nhất trên đời. Sinh nhật là ...

Ngày sinh nhật mà các bạn nhận về để hưởng thụ, để thỏa mãn cái lòng tham sự sỹ diện của mình, sự khoe mẽ trên facebook của mình là sinh nhật tệ nhất trên đời. Sinh nhật là …

Chia sẻ bài viết này