Bạn Đang Thương Con Hay Đang Giết Chết Nội Lực Của Con

Bà mẹ cho con ăn trên yên xe gắn máy lúc này mấy giờ sáng/ trưa/ chiều/ tối?...

Bà mẹ cho con ăn trên yên xe gắn máy lúc này mấy giờ sáng/ trưa/ chiều/ tối? Thì đây là nội lực hay ngoại lực…

Chia sẻ bài viết này