Bí Quyết Để Bình An và Hạnh Phúc Hơn Mỗi Ngày

Khi chúng ta đến với nhau chúng ta có đến bằng lòng chắc ẩn, lòng thương yêu không hay sự vô cảm với nhau. Và khi ra đường đụng chuyện cái là chúng ta vô cảm (trong đầu nghĩ ngay chuyện của nó kệ nó), rồi liệu một ngày mình gặp chuyện mình kêu người giúp thì ...

Khi chúng ta đến với nhau chúng ta có đến bằng lòng chắc ẩn, lòng thương yêu không hay sự vô cảm với nhau. Và khi ra đường đụng chuyện cái là chúng ta vô cảm (trong đầu nghĩ ngay chuyện của nó kệ nó), rồi liệu một ngày mình gặp chuyện mình kêu người giúp thì …

Chia sẻ bài viết này