Bí Quyết Thành Công Vượt Bậc Trong Cuộc Sống

Người nào thấy được sự vô lí và hợp lí trong từng sự từng sự vật hiện tượng là người đó có năng lực và quan sát hơn người. Các bạn bước vào một cái phòng các bạn không biết cái gì hợp lí và cái gì vô lí thì các bạn có vấn đề. Vấn đề ở đây là ...

Người nào thấy được sự vô lí và hợp lí trong từng sự từng sự vật hiện tượng là người đó có năng lực và quan sát hơn người. Các bạn bước vào một cái phòng các bạn không biết cái gì hợp lí và cái gì vô lí thì các bạn có vấn đề. Vấn đề ở đây là …

Chia sẻ bài viết này