Cách Áp Dụng Văn- Tư- Tu Vào Dạy Con Đúng Cách

Đây là sơ đồ quan trong nhất trong tự học, chúng ta học một cái điều gì đó, đọc sách, quan sát một điều gì đó. Và đi chơi với con của mình, đi công viên, đi băng rừng vượt núi với con ....

Đây là sơ đồ quan trong nhất trong tự học, chúng ta học một cái điều gì đó, đọc sách, quan sát một điều gì đó. Và đi chơi với con của mình, đi công viên, đi băng rừng vượt núi với con ….

Chia sẻ bài viết này