Cách Đặt Tên Doanh Nghiệp Trở Lên Lớn Mạnh

Tên doanh nghiệp nó phải có ý nghĩa đủ sâu, giống như tên người vậy. Tên doanh nghiệp phải thể hiện được cái giá trị gì đó, một triết lý gì đó. Mà cái giá trị triết lý đó nó xuyên suốt hành trình doanh nghiệp và ....

Tên doanh nghiệp nó phải có ý nghĩa đủ sâu, giống như tên người vậy. Tên doanh nghiệp phải thể hiện được cái giá trị gì đó, một triết lý gì đó. Mà cái giá trị triết lý đó nó xuyên suốt hành trình doanh nghiệp và ….

Chia sẻ bài viết này