Cách Để Cha Mẹ Đưa Tư Duy Nhân Qủa Vào Quá Trình Dạy Con

Tại sao chúng ta đào tạo được nhân viên mà không đào tạo được con mình. Hiện tượng vô cùng phổ thông của phụ huynh đi cày bừa, đi làm giúp tụi nó. Để con cái mình được sướng là....

Tại sao chúng ta đào tạo được nhân viên mà không đào tạo được con mình. Hiện tượng vô cùng phổ thông của phụ huynh đi cày bừa, đi làm giúp tụi nó. Để con cái mình được sướng là….

Chia sẻ bài viết này