Cách Học Và Làm Sao Cho Đúng

Hầu hết chúng ta học và làm một điều gì đó là vì bản thân mình trước. Tức là phục vụ cái tôi, cái của tôi là hầu hết, rồi có một số người thì khá hơn ...

Hầu hết chúng ta học và làm một điều gì đó là vì bản thân mình trước. Tức là phục vụ cái tôi, cái của tôi là hầu hết, rồi có một số người thì khá hơn …

Chia sẻ bài viết này