Video bài giảng

Con Đường Chuyển Hóa

Con đường chuyển hóa dự kiến hành trình 6 tháng với sấp sỉ 1000 km và đây là một con đường chuyển hóa các bạn trẻ dễ nhất thông qua thể lực bên cạnh đó thì rèn luyện về tâm thức và rèn luyện về hiểu biết. Để đi đến sự chuyển hóa đo lượng được ngay là chúng ta đo lường bằng...

Đam Mê & Sở Trường Có Phải Là Ý Nghĩa Cuộc Đời Không?

Đam mê - Sở trường nó không có đủ vì bằng chứng là có nhiều người nổi tiếng trên thế giới họ có đam mê, có sở trường nhưng họ vẫn trần cảm họ vẫn tự tử. Cái bánh xe cuộc đời thường họ muốn làm tròn đầy thì họ phải tìm được Đam mê - Sở trường, nhưng rồi họ tròn trịa bánh xe cuộc đời mà sao họ ...