Dạy Con

Dạy con phải đi từ gốc rễ

Dạy con phải đi từ gốc rễ Ngày xưa, có hai nhà hàng xóm sống cạnh nhau. Một người là nhà giáo về hưu, một người làm trong ngành bảo hiểm. Cả hai đều trồng rất nhiều cây trong vườn…