Xây dựng đội ngũ, Doanh nghiệp

4 Cách Xác Định Sứ Mệnh, Tầm Nhìn Để Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa

Đây là một vấn đề nhức nhối trong doanh nghiệp và trong cuộc đời các bạn khi mà được hỏi sứ mệnh và tần nhìn là gì hầu hết không trả lời được. Và khi mà tôi đọc những cuốn sách của những người thành công thì thường những người này hay đưa ra cái gọi là ...

Người Ít Tài Năng Và Không Có Tài Năng, Tài Năng Đến Từ Đâu?

Người có tài năng có luôn cả đạo đức sinh ra lý tưởng sống. Tài năng ở đây bao gồm trí tuệ và nghị lực, tài năng không định nghĩa là một năng khiếu. Khi các bạn chạy nhanh hay gọi là tài năng thì gọi nó là một rạng năng khiếu ...