Con Đường Phát Triển Bản Thân Bền Vững

Trong cuộc đời của chúng ta cái phần sâu nhất, nó không phải phần vật chất bên ngoài. Nhà cửa bên ngoài nó chỉ là cái sản phẩm dịch vụ thôi. Còn cái chiều sâu là cái chiều ...

Trong cuộc đời của chúng ta cái phần sâu nhất, nó không phải phần vật chất bên ngoài. Nhà cửa bên ngoài nó chỉ là cái sản phẩm dịch vụ thôi. Còn cái chiều sâu là cái chiều …

Chia sẻ bài viết này