Cuộc Đời là Một Chuỗi Những Sự Lựa Chọn

Nhờ chúng ta biết cách nghi ngờ, biết suy sét thì từ đó ngọn đèn trong chính cái lòng mình nó sáng tức là chọn lựa là do mình chứ không phải do ông thầy nữa. Cuộc đời là một ...

Nhờ chúng ta biết cách nghi ngờ, biết suy sét thì từ đó ngọn đèn trong chính cái lòng mình nó sáng tức là chọn lựa là do mình chứ không phải do ông thầy nữa. Cuộc đời là một …

Chia sẻ bài viết này