Cuộc Đời Này Quyết Định Thành Bại Chỉ Bởi Việc Ta Chọn Đúng 1 Người

Câu nói của ông Warren Buffett "Phẩm chất bên trong quan trọng hơn những gì bạn thể hiện ra ngoài." Và tiếp đên là khi ta biết chọn đúng người này ảnh như đến sự nghiệp, cũng thành công của chúng ta như thế nào, đó là ...

Câu nói của ông Warren Buffett “Phẩm chất bên trong quan trọng hơn những gì bạn thể hiện ra ngoài.” Và tiếp đên là khi ta biết chọn đúng người này ảnh như đến sự nghiệp, cũng thành công của chúng ta như thế nào, đó là …

Chia sẻ bài viết này