DẠY CON THỜI HIỆN ĐẠI- Nếu Con Xin Đi Phượt Cha Mẹ Có “Đồng Ý” Không?

Con học không có giỏi, nhưng lại thích kiến tiền và kiến tiền khá tốt. Ba mẹ trong trường hợp này xử lí sao để con vừa học tốt mà phát huy việc kiếm tiền để hiểu được giá trị của việc lao động....

Con học không có giỏi, nhưng lại thích kiến tiền và kiến tiền khá tốt. Ba mẹ trong trường hợp này xử lí sao để con vừa học tốt mà phát huy việc kiếm tiền để hiểu được giá trị của việc lao động….

Chia sẻ bài viết này