Dạy Con Trưởng Thành – Làm Sao Để Nuôi Dưỡng Hoài Bão, Lý Tưởng Sống Cho Con

Công thức hoài bão, lý tưởng sống. Tài năng là trí tuệ và nghị lực, người có trí tuệ thì có tầm nhìn còn có nghị lực là người thi được tầm nhì. Tài năng đi với đạo đức thì...

Công thức hoài bão, lý tưởng sống. Tài năng là trí tuệ và nghị lực, người có trí tuệ thì có tầm nhìn còn có nghị lực là người thực thi được tầm nhìn. Tài năng đi với đạo đức thì…

Chia sẻ bài viết này