Dũng, Nhẫn & Tĩnh – Chữ Nào Quan Trọng Nhất

Nghị lực gồm 3 yếu tố hòa quyện lẫn nhau Dũng - Nhẫn - Tĩnh. Dũng là giám làm việc khó, nhẫn là làm bền bỉ đến cùng, còn tĩnh là không no lắng bất an. Nữ thì hay thiếu chữ tĩnh, đối với người nhà người nữ có chữ ...

Nghị lực gồm 3 yếu tố hòa quyện lẫn nhau Dũng – Nhẫn – Tĩnh. Dũng là giám làm việc khó, nhẫn là làm bền bỉ đến cùng, còn tĩnh là không no lắng bất an. Nữ thì hay thiếu chữ tĩnh, đối với người nhà người nữ có chữ …

Chia sẻ bài viết này