Giải Bài Toán: Nghĩ Nhiều Mà Không Chịu Làm

Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rất nhiều, phân tích, đúc kết vấn đề rất nhiều nhưng lúc hành động lại chần chừ, trì hoãn . Và làm gì để chúng ta mạnh mẽ, hành động? Tức là chúng ta hiểu chưa đủ ...

Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rất nhiều, phân tích, đúc kết vấn đề rất nhiều nhưng lúc hành động lại chần chừ, trì hoãn . Và làm gì để chúng ta mạnh mẽ, hành động? Tức là chúng ta hiểu chưa đủ …

Chia sẻ bài viết này