Giúp Con Tự Hướng Nghiệp

Mục tiêu cuộc đời chúng ta là gì nhỉ? Sinh ra -> Lớn lên -> Kiếm một nghề -> Già -> Chết. Sao vô lý vậy! Ở Việt Nam mình chúng học 12 năm...

Mục tiêu cuộc đời chúng ta là gì nhỉ? Sinh ra -> Lớn lên -> Kiếm một nghề -> Già -> Chết. Sao vô lý vậy! Ở Việt Nam mình chúng học 12 năm…

Chia sẻ bài viết này