Hiểu đúng về sở trường đam mê của con

Đây là sự nhầm lẫn xã hội ghê lắm là bắt con cá phải leo cây, bắt con khỉ phải biết bơi. Đề thi của chúng ta đều cào bằng hết, điều phải làm giống nhau ....

Đây là sự nhầm lẫn xã hội ghê lắm là bắt con cá phải leo cây, bắt con khỉ phải biết bơi. Đề thi của chúng ta đều cào bằng hết, điều phải làm giống nhau ….

Chia sẻ bài viết này