Trần Việt Quân

"Người lan tỏa ước mơ về một cộng đồng sống tử tế"

Facebook Kết Nối Trần Việt Quân

Instagram Trần Việt Quân

Tiktok Trần Việt Quân

Youtube Trần Việt Quân

Website Trần Việt Quân

Podcast Trần Việt Quân

Cùng tôi lan tỏa giá trị cộng đồng Sống Tử Tế

Tìm cộng sự cùng chí hướng

Cộng đồng Sống Tử Tế

Tham gia vào zalo cộng đồng GNH

Gửi đến bạn món quà giá trị

  • 25 năm nghiên cứu về nhân tướng, nhân sự, quản trị, Phật giáo & triết học phương Đông
  • Người sáng lập và cố vấn hệ thống trường liên cấp Tuệ Đức (Pathway)
  • Người sáng lập Bách Khoa Education, đưa đạo lý 3 gốc Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực đi khắp Việt Nam
  • Chia sẻ giá trị cốt lõi trong giáo dục cho Sở Giáo Dục các tỉnh

Đối tác tiêu biểu của tôi

Kết nối với trợ lý thầy Quân (Như Ý)

Gọi điện cho  trợ lý
(Như ý)

Gọi Ngay

Kết nối Zalo với trợ lý (Như ý)

Kết Nối Zalo