Lấy Phải Người Chồng Quá Tệ Thì Phải Làm Sao?

Chồng có giá trị cốt lõi khác hoàn toàn với mình, mình là người hướng tới gia đình còn chồng chỉ hướng ra ngoài, chỉ lo vui chơi và sợ mất lòng bạn bè. Không quan tâm đến vợ con, từ trước đến ...

Chồng có giá trị cốt lõi khác hoàn toàn với mình, mình là người hướng tới gia đình còn chồng chỉ hướng ra ngoài, chỉ lo vui chơi và sợ mất lòng bạn bè. Không quan tâm đến vợ con, từ trước đến …

Chia sẻ bài viết này