Nghèo Đến Mấy Cũng Không Được Tiết Kiệm Thứ Này

Tiết kiệm gì thì tiết kiệm không tiết kiệm sách! Các bạn đừng bao giờ tiết kiệm một hai trăm nghìn để mua một hai quyển sách. Tiết kiệm cà phê, tiết kiệm thuốc lá, tiết kiệm đi chơi, ...

Tiết kiệm gì thì tiết kiệm không tiết kiệm sách! Các bạn đừng bao giờ tiết kiệm một hai trăm nghìn để mua một hai quyển sách. Tiết kiệm cà phê, tiết kiệm thuốc lá, tiết kiệm đi chơi, …

Chia sẻ bài viết này