Địa chỉ
299/3A Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP Hồ Chí Minh

Giờ làm việc
Thứ 2 - CN: 9h00-19h00

Hiểu mình để sửa mình
Hiểu người để giúp người

KHÓA HỌC

NHÂN TƯỚNG ỨNG DỤNG

Con người phù hợp chính là yếu tố cốt lõi
Bí quyết không thể thiếu trong xây dựng và quản trị đội ngũ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Tiết kiệm 5-10 năm đọc sách, tránh bị rối phức tạp...

Bài tập thực hành ngay tại lớp (chia nhóm)

Được trao 3 chìa khóa quan trọng nhất của Nhân Tướng

3 CHÌA KHÓA CẢI BIẾN VẬN MỆNH TỪ NHÂN TƯỚNG

 • Cách học nhân tướng

 • Sơ đồ xem nhân tướng

 • Giải mã nhân tướng, thay đổi vận mệnh

NHẬP MÔN NHÂN TƯỚNG HỌC, HÌNH TƯỚNG & TÂM TƯỚNG

 • Tam đình Ngũ nhạc & Thời vận 

 • Xem hình tướng: Trán, Lưỡng quyền, Lông mày, Mắt, Mũi…

 • Khí & Thần

ỨNG DỤNG & ĐIỀU CHỈNH TÂM TƯỚNG

 • 5 phương pháp xem tướng tinh thần

 • 4 cách giúp người tạo phước

NỘI DUNG KHÓA HỌC

3 CHÌA KHÓA CẢI BIẾN VẬN MỆNH TỪ NHÂN TƯỚNG

 • Cách học nhân tướng

 • Sơ đồ xem nhân tướng

 • Giải mã nhân tướng, thay đổi vận mệnh

NHẬP MÔN NHÂN TƯỚNG HỌC, HÌNH TƯỚNG & TÂM TƯỚNG

 • Tam đình Ngũ nhạc & Thời vận 

 • Xem hình tướng: Trán, Lưỡng quyền, Lông mày, Mắt, Mũi…

 • Khí & Thần

ỨNG DỤNG & ĐIỀU CHỈNH TÂM TƯỚNG

 • 5 phương pháp xem tướng tinh thần

 • 4 cách giúp người tạo phước

Tiết kiệm 5-10 năm đọc sách, tránh bị rối phức tạp...

Bài tập thực hành ngay tại lớp (chia nhóm)

Được trao 3 chìa khóa quan trọng nhất của Nhân Tướng