Nhờ Tiếng Nói Bên Trong Tìm Được Thầy Hiền Trí

Hành trình học hỏi, hành trình tìm kiến những giá trị tốt đẹp từ những vị thầy của một cô gái 30 tuổi độc thân, yêu phật pháp. Những cuốn sách bạn ấy chia sẻ cùng vị thầy hiền trí do tiếng nói bên trong mách bảo là ai? ...

Hành trình học hỏi, hành trình tìm kiến những giá trị tốt đẹp từ những vị thầy của một cô gái 30 tuổi độc thân, yêu phật pháp. Những cuốn sách bạn ấy chia sẻ cùng vị thầy hiền trí do tiếng nói bên trong mách bảo là ai? …

Chia sẻ bài viết này