Nội Lực Và Ngoại Lực – Đâu Là Sự Phát Triển Bền Vững

Thế hệ gà công nghiệp làm 3 lần không được là nó bỏ với tố chất đó như thế thành công là khó. Với câu nói của Mẹ TERESA: " Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi"...

Thế hệ gà công nghiệp làm 3 lần không được là nó bỏ với tố chất đó như thế thành công là khó. Với câu nói của Mẹ TERESA: “Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi”…

Chia sẻ bài viết này