Quà tặng: EBOOK “NHÂN TƯỚNG VỠ LÒNG”

Nếu phương Tây có các công cụ tâm lý để nhận biết tính cách con người, như DISC, MBTI, Pyscho Geomtrics, thì phương Đông lại có Nhân Tướng Học


Nhân tướng học
 là sự hòa hợp giữa tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm thực tế của phương Đông và kiến thức về tâm lý học của phương Tây. Đó không phải là một hình thức mê tín dị đoan.

EBOOK NHÂN TƯỚNG VỠ LÒNG

Ứng dụng Nhân tướng học không chỉ ứng dụng trong kinh doanh như chọn đối tác làm ăn hay tuyển dụng và quản trị nhân sự. Nó còn được ứng dụng một cách hiệu quả vào cuộc sống như chọn vợ, gả chồngđịnh hướng nghề nghiệp và thiên hướng dạy con cái.

Hiểu mình để sửa mình
Hiểu người để giúp người

Cuốn sách “NHÂN TƯỚNG VỠ LÒNG” dưới đây là một trong những cuốn sách nền tảng đầu tiên mà bất cứ ai mới học về Nhân Tướng nên đọc. Cuốn sách không chỉ cho ta nắm rõ toàn bộ kiến thức tổng quan về môn Nhân Tướng học mà còn cho ta cái nhìn tổng quan và đơn giản. Từ đó, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Nội dung chính gồm:

  • TAM ĐÌNH – NGŨ NHẠC – TỨ ĐẬU
  • 12 Cung – 13 Bộ vị

Hãy lan tỏa cùng chúng tôi!

Khóa học Nhân Tướng Ứng Dụng Trong Đời Sống
từ thầy Trần Việt Quân

Xem chi tiết khóa học tại đây

Chia sẻ bài viết này