Rèn Nghị Lực Cho Con Để Con Trưởng Thành

Trong Đạo phật có câu nói nổi tiếng là "Đại hùng, đại lực, đại từ bi", khi không có hùng, có lực thì đi làm từ bi được mới ai. Cho nên trưởng thành về nghị lực...

Trong Đạo phật có câu nói nổi tiếng là “Đại hùng, đại lực, đại từ bi”, khi không có hùng, có lực thì đi làm từ bi được mới ai. Trưởng thành về nghị lực…

Chia sẻ bài viết này