Sống Làm Sao Cho Xứng Đáng Kiếp Người

Các bạn là người lao công, công nhân, chủ nhà máy xí nghiệp hay đang làm bất cứ nghành nghề gì trong xã hội cũng được. Nhưng nhìn vào từng hành vi nhỏ để rồi "Sống làm sao cho xứng đáng một kiếp người" ...

Các bạn là người lao công, công nhân, chủ nhà máy xí nghiệp hay đang làm bất cứ nghành nghề gì trong xã hội cũng được. Nhưng nhìn vào từng hành vi nhỏ để rồi “Sống làm sao cho xứng đáng một kiếp người” …

Chia sẻ bài viết này