Sống Trung Thực Tạo Nên Sức Mạnh

Không nói dối và sống trung thực là một trong năm giới phật giáo và một trong mười điều răn của chúa cũng có điều không nói dối. Chúng ta có hiểu sống trung thực là gì không? ....

Không nói dối và sống trung thực là một trong năm giới phật giáo và một trong mười điều răn của chúa cũng có điều không nói dối. Chúng ta có hiểu sống trung thực là gì không? ….

Chia sẻ bài viết này