Tâm Thế Ta Quyết Định Cuộc Đời

Khủng hoảng những khó khăn ập đến do tâm hay do thế, do cái tâm bên trong hay thế đứng bên ngoài, do yếu tố bên trong hay điều kiện bên ngoài mà làm cho chúng ta ...

Khủng hoảng những khó khăn ập đến do tâm hay do thế, do cái tâm bên trong hay thế đứng bên ngoài, do yếu tố bên trong hay điều kiện bên ngoài mà làm cho chúng ta …

Chia sẻ bài viết này