Tên Của Bạn Sẽ Quyết Định Con Người Của Bạn

Chỗ nào hội tụ Đạo Đức - Trí Tuệ - Nghị Lực chỗ đó có con người tinh hoa xuất hiện. Nó hội tụ cả trong cái tên. Vậy cái tên có phải là ý nghiệp của cha và mẹ không?...

Chỗ nào hội tụ Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực chỗ đó có con người tinh hoa xuất hiện. Nó hội tụ cả trong cái tên. Vậy cái tên đó có phải ý nghiệp của cha và mẹ không?…

Chia sẻ bài viết này