Tiến Trình “Xúc – Thọ – Ái” Và Cách Cắt Xúc

Thức ăn cho tâm không tốt, dẫn các suy nghĩ lệch lạc trong tâm khởi sinh và tiếp theo là những hành động xấu được bộc lộ. Và làm thế nào nuôi dưỡng thức ăn đúng cho tâm ...

Thức ăn cho tâm không tốt, dẫn các suy nghĩ lệch lạc trong tâm khởi sinh và tiếp theo là những hành động xấu được bộc lộ. Và làm thế nào nuôi dưỡng thức ăn đúng cho tâm …

Chia sẻ bài viết này