Trả “Lương” cho con làm việc nhà: Nên hay không? Trí tuệ trong việc Dạy con

Trí tuệ mang lại tự do, kỷ luật mang lại sức mạnh. Tùy tình huống mà dùng không thể dùng lung tung được. Trả lương cho con có nên không?...

Trí tuệ mang lại tự do, kỷ luật mang lại sức mạnh. Tùy tình huống mà dùng không thể dùng lung tung được. Trả lương cho con có nên không?…

Chia sẻ bài viết này