Vì Sao Người “Tốt” Quá Thì Không Ai Chơi?

Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi tại sao vậy? Tốt quá phải nhiều người chơi vậy, trừ phi người tốt lại dốt thì mới không ai chơi, nhiệt tình cộng dốt nát thì không ai ...

Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi tại sao vậy? Tốt quá phải nhiều người chơi vậy, trừ phi người tốt lại dốt thì mới không ai chơi, nhiệt tình cộng dốt nát thì không ai …

Chia sẻ bài viết này