Vì Sao Nói Đỉnh Cao Của Trí Tuệ Là Sự Đơn Giản

i điều gì đó, chúng ta tư duy về nó, quan sát phân tích đúc kết về nó thì người nào trăn trở suy ngẫm càng nhiều thì người đó đúc kết càng sâu. Và đúc kết ...

Chúng ta học một điều gì đó, chúng ta tư duy về nó, quan sát phân tích đúc kết về nó thì người nào trăn trở suy ngẫm càng nhiều thì người đó đúc kết càng sâu. Và đúc kết …

Chia sẻ bài viết này